Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka puheenjohtajan ja jäsenet valitsee vuosikokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Heidän toimikautensa on kaksi vuotta siten, että jäsenistä erovuorossa on vuosittain neljä jäsentä. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen hallitukseen.

Vuosikokous pidetään Varkaudessa lokakuun aikana ja siitä ilmoitetaan Warkauden Lehdessä ja syksyn jäsenkirjeessä. Varkauden teatterikerhon hallitus hoitaa kerhon asioita sen tarkoitusperien mukaisesti, vastaa kerhon toiminnasta ja sen varojen hoidosta, pitää jäsenluetteloa ja valmistelee tulevaa toimintaa.

Hallituksen jäsenet

Kurt-Henrik Putkonen, puheenjohtaja

Raija Laitinen, varapuheenjohtaja

Erkki Kaikkonen, sihteeri

Allan Hahtala

Pekka Holopainen, jäsenrekisterinhoitaja

Sirpa Hämäläinen

Tuomo Luostarinen

Aila Tarvainen

Irma Vehmassalmi