Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka puheenjohtajan ja jäsenet valitsee vuosikokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Heidän toimikautensa on kaksi vuotta siten, että jäsenistä erovuorossa on vuosittain neljä jäsentä. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen hallitukseen.

Vuosikokous pidetään Varkaudessa lokakuun aikana ja siitä ilmoitetaan Warkauden Lehdessä ja syksyn jäsenkirjeessä. Varkauden teatterikerhon hallitus hoitaa kerhon asioita sen tarkoitusperien mukaisesti, vastaa kerhon toiminnasta ja sen varojen hoidosta, pitää jäsenluetteloa ja valmistelee tulevaa toimintaa.

Hallituksen jäsenet

Kurt-Henrik Putkonen, puheenjohtaja

Raija Laitinen, varapuheenjohtaja

Erkki Kaikkonen, sihteeri

Sirpa Hämäläinen, rahastonhoitaja

Mirja Andersin

Allan Hahtala

Pekka Holopainen

Tuomo Luostarinen

Irma Vehmassalmi