Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka puheenjohtajan ja jäsenet valitsee vuosikokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Heidän toimikautensa on kaksi vuotta siten, että jäsenistä erovuorossa on vuosittain neljä jäsentä. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen hallitukseen.

Vuosikokous pidetään Varkaudessa lokakuun aikana ja siitä ilmoitetaan Warkauden Lehdessä ja syksyn jäsenkirjeessä. Varkauden teatterikerhon hallitus hoitaa kerhon asioita sen tarkoitusperien mukaisesti, vastaa kerhon toiminnasta ja sen varojen hoidosta, pitää jäsenluetteloa ja valmistelee tulevaa toimintaa.

Hallituksen jäsenet

Holopainen Pekka puheenjohtaja, jäsenrekisterinhoitaja

Luostarinen Tuomo varapuheenjohtaja

Kaikkonen Erkki sihteeri

Hahtala Allan

Holopainen Eila

Laitinen Raija   

Ruhanen Hannu (uusi)

Putkonen Kurt Henrik

Tarvainen Aila